Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Informace » Historie a vznik pískovce

Historie a vznik pískovce

Přírodní pískovec – trocha geologie


Oblast Vamberecka je geologickou součástí nejrozsáhlejší pokryvné jednotky české křídové pánve. Podloží je zde tvořeno granitoidy, v některých místech vystupuje na povrch (tři kilometry jižně od Záměle je těžen tento materiál a zpracováván jako kamenivo do betonu). Převážná část území je tvořena svrchnokřídkovými sedimenty cenomanského a turonského stáří.

Cenomanské sedimenty jsou uloženy diskordantně na svém podloží a jsou tvořeny z části bílými, říčními pískovci s kaolinitovým tmelem, v tomto materiálu se často nacházejí dutiny po uhlí a zuhelnatělých kmenů jehličnanů a cykasů. Tyto pískovce byly dříve těženy a zpracovávány na čisté stavební bloky a mlýnské kameny. Je možno je pozorovat u železniční zastávky Sopotnice. Výše je pak uložen komplex mělkovodních mořských pískovců, které mají nezvyklou nazelenalou barvu. Pro tyto pískovce jsou typické četné ichnofosilie a specifická sedimentární textura. V připovrchových partiích, tam kde glaukonit navětrává, se barva mění na okrovou. Mocnost celého komplexu je velmi variabilní, od několika desítek centimetrů až po cca 30 metrů.

Horninu tvoří především úlomková křemenná zrna s různým stupněm zaoblení a zakulacení. Méně časté jsou úlomkovitá zrna křemenců, fylitů a granitoidů. Úlomková zrna minerálů jsou zastoupena především slídami a navětralými živci. V mezizrném prostoru tvoří základní hmotu minerál ze skupiny illitu – glaukonit, který obsahuje dvojmocné železo a draslík. Díky tomuto minerálu má hornina tak charakteristické zbarvení. Dále je přítomen kaolinit a illit. Tmel tvoří křemen a dolomit.

Nadloží je pak tvořeno především rozpadajícími se slínovci spodního turonu.

 

       pískovec

Poptávkový formulářSečtěte a zaokrouhlete (1.6 + 2.6) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Vlastnosti pískovce

Možnosti dopravy

možnosti dopravyV rámci manipulace materiálu nabízíme možnost dopravy a složení pískovcových výrobků. Více